Nhờ cả nhà giải thích các thông số của máy cắt plasma giúp em ạ

Nhờ cả nhà giải thích các thông số của máy cắt plasma giúp em ạ, em là newber mới sử dụng máy, mọi người tư vấn giùm em nên sử dụng các thông số trên máy cắt như thế nào, ứng sụn của các thông số này để sử dụng cho hiệu quả nhất? thank cả nhà?

Add Comment
1 Answer(s)

Đọc qua bài này https://vegatec.com.vn/thong-so-may-cat-plasma-va-nhung-dieu-can-biet/, tìm và đọc các bài viết trên trang này, đây cũng là đơn vị chuyên cung cấp máy cắt plasma các kỷ thuật viên ở đây có nhiều bài viết chia sẽ khá hữu ích, phải lên mạng tìm nhiều tài liệu, tốt nữa tìm nhiều anh em trong nghề cuối tuần cà phê chia sẽ kinh nghiệm, học thầy không tày học bạn nhé.

Answered on Tháng Một 30, 2020.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.