Có Nên Qua Salon Xuân, Quận 1 Để Nhuộm Lại Tóc Không

Em được con bạn cùng phòng giới thiệu qua bên chỗ Salon Xuân, Quận 1 trên quận 1 để nhuộm lại tóc khi em có ý định nhuộm lại tóc và có kể với nó? Vậy thì có nên đến đấy để nhuộm tóc không?

À nói giới thiệu mà được 1 bà bạn nào đó trong coog ty cũng giới thiệu luôn chứ nó cũng chưa có biết đến cái xuân salon tóc này như thế lào :)))))

Add Comment
1 Answer(s)

theo mình thì cũng được, nếu bạn thích thì cứ đến chứ có sao đâu nè

Answered on Tháng Mười 13, 2019.
Add Comment