Có Nên Qua Salon Xuân, Quận 1 Để Nhuộm Lại Tóc Không

Em được con bạn cùng phòng giới thiệu qua bên chỗ Salon Xuân, Quận 1 trên quận 1 để nhuộm lại tóc khi em có ý định nhuộm lại tóc và có kể với nó? Vậy thì có nên đến đấy để nhuộm tóc không?

À nói giới thiệu mà được 1 bà bạn nào đó trong coog ty cũng giới thiệu luôn chứ nó cũng chưa có biết đến cái xuân salon tóc này như thế lào :)))))

Add Comment
1 Answer(s)

theo mình thì cũng được, nếu bạn thích thì cứ đến chứ có sao đâu nè

Answered on Tháng Mười 13, 2019.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.