Tìm chỗ coi xem bói khởi nghiệp kinh doanh ở HCM

Tuổi Đinh Mẹo và những tuổi nào hợp tác làm ăn tốt nhất?
Vì mình tuổi đinh mẹo hehe và đang muốn hợp tác với ai đó hợp ý, hợp tuổi đầu tư thêm một số các mặt hàng kinh doanh.
Chứ hiện tại giờ phải có kinh doanh mới có được nhiều tiền lận chứ không thì không okie tí nào luôn á

Asked on Tháng Ba 30, 2023 in Tâm Linh.
Add Comment
1 Answer(s)

Ý là giờ tìm chỗ xem coi bói dúng không?
Nếu như vậy thì thử xem tarot thế nào đi, không biết bạn sẽ như thế nào chứ riêng tôi đi xem tarot 3 lần rồi. rất là okie và phù hợp với nhiều hoàng cảnh lắm nhé.
Và bên chỗ tui đi xem là chỗ quán cafe tarot đó đây nè http://wichita-tarot.com/

Answered on Tháng Sáu 20, 2017.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.