Nơi nào coi xem bói tương lai ở HCM

hiện tại e có nhiều chuyện buồn, E với bạn trai cũng thấy rạn nứt quá, không biết tương lai e thế nào. e muốn hỏi coi anh chị nào chỉ cho e nơi nào xem bói tương lai ở HCM không cho e qua coi với

Asked on Tháng Tư 23, 2023 in Tâm Linh.
Add Comment
1 Answer(s)

bói toán gì e, tương lai của mình phụ thuộc vào bản thân mình thôi chứ ai làm gì đượcmình. Còn nếu e muốn có người cho e phương hướng và giải tỏa bản thân thì e có thể tham khảo ở đây https://www.facebook.com/zenchi.tarot/

Answered on Tháng Năm 7, 2018.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.