Nhận đổi bằng lái xe cho người nước ngoài uy tín tại HCM

Hi, cc cho hỏi đổi bằng lái xe quốc tế thì đổi ở đâu và thủ tục sao? Có cả bằng mô tô a2 nữa đổi sang có sd đc k? Cảm ơn nhiều!`

Asked on Tháng Hai 14, 2023 in Xã hội.
Add Comment
1 Answer(s)

chào cụ, cụ đổi bằng lái xe thì liên hệ với trường đào tạo lái xe HCM này cho nhanh nha https://truongdaotaolaixehcm.com/chuyển-đổi-bằng-lái-xe-cho-người-nước-ngoài/

Answered on Tháng Năm 13, 2018.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.