Lớp đào tạo yoga bay kèm riêng Hồ Chí Minh

E cần tìm lớp đào tạo yoga bay kèm riêng Hồ Chí Minh, dịch này đã chỗ nào mở chưa mn nhỉ?

Asked on Tháng Tư 3, 2023 in Giáo Dục.
Add Comment
1 Answer(s)

Tìm mãi mới ra web chỗ dạy này cho bạn, tên Saigondance ý https://www.saigondance.vn/, bạn vào đây mà tham khảo, đợt tháng trước dịch đỡ có mở lại mình dki học nhưng 1 tuần đây về quê nên nghỉ. Bạn xem ổn k đki học đây ok lắm

Answered on Tháng Mười Một 30, 2021.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.