Chuyên dạy hát chuyên nghiệp HCM

Em muốn tìm chỗ chuyên dạy hát ở khu vực HCM. Nhờ các anh chị, các bạn đã học ở nơi nào tốt thì chỉ cho em với.

Asked on Tháng Tư 6, 2023 in Xã hội.
Add Comment
1 Answer(s)

T đang học ở SEAMI (https://seami.vn/khoa-hoc-thanh-nhac/). Ở đây có khóa cơ bản lẫn nâng cao cho bạn chọn học nhé. Thầy cô ở đây vừa giỏi lại thân thiện.

Answered on Tháng Hai 28, 2022.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.