Tư vấn phong thủy xây nhà

Tư vấn phong thủy để xây nhà thì liên hệ công ty nào cho uy tín vậy ạ? Nhờ mọi người chỉ giúp vài nơi uy tín với.

Asked on Tháng Ba 9, 2023 in Xã hội.
Add Comment
1 Answer(s)

Mình biết 101home giỏi về phong thủy bất động sản: nhà ở, đất đai… nè bạn (https://101home.vn/phong-thuy-xay-nha-moi-cho-dan-moi-gioi-bds/). Có dịp làm việc với họ và mình thấy hài lòng về chuyên môn lẫn cách phục vụ.

Answered on Tháng Ba 24, 2022.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.