Thuê thầy bổ túc lái xe Quận 8

quận 8 có thày nào giỏi giỏi nhận dạy bổ túc tay lái oto không, mình muốn thuê 1 thầy về nhà bổ túc tay lái cho mẹ mình, mẹ mình có sẵn xe ở quận 8, muốn tạp để biết trước khi đi học bằng

Asked on Tháng Tư 13, 2023 in Giáo Dục.
Add Comment
1 Answer(s)

bạn cho mẹ đăng ký học bằng luôn thì sẽ có mấy thầy hỗ trọ tập lái, học về biết roi fboor túc thì sẽ đỡ hơn đó, bạn có thẻ tham khảo ở đây nè https://truongdaotaolaixehcm.com/bo-tuc-tay-lai-xe-oto-so-san

Answered on Tháng Tư 19, 2018.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.