Ở đâu sát hạch bằng lái xe 2 bánh Quận 1

e muốn thi bằng lái xe, tuy là biết lái cũng đc rồi nhưng mà e vẫn còn thấy lo lắng, vì kinh phí không có nhiều, nen sợ thi không được thì phải nộp thêm tiền, nên muốn chỗ nào thi dễ dễ bao đậu càng tốt ạ?

Asked on Tháng Tư 25, 2023 in Giáo Dục.
Add Comment
1 Answer(s)

đay nè em https://truongdaotaolaixehcm.com/hoc-lai-xe-a1/ bên đó thi là đậu chứ không có thêm tiền gì hết á, e thi không được vòng số 8 sẽ hỗ trợ với các thầy rồi vào thi lại

Answered on Tháng Tư 16, 2018.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.