Nhận đổi giấy phép lái xe nước ngoài sang việt nam uy tín tại Hồ Chí Minh

Người nước ngoài sang Việt Nam muốn tự đi hay tự lái xe thì phải làm sao vậy mọi người.? Họ dùng bằng cảu họ được không ạ?

Asked on Tháng Ba 18, 2023 in Xã hội.
Add Comment
1 Answer(s)

Được nha bạn, chỉ cần làm thủ tục đổi bằng sang VN mình là được, thông tin thỉ bạn có thể coi qua ở đây nhé https://truongdaotaolaixehcm.com/chuyen-doi-bang-lai-xe-cho-nguoi-nuoc-ngoai/

Answered on Tháng Một 19, 2018.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.