Muốn đọc trải bài năm lá tốt nhất

Cả nhà ơi cho em hỏi muốn đoc trải bài năm lá tốt nhất thì phải làm sao ạ? Em mới học được 3 tháng nên chỉ mới biết sơ sơ chứ chưa biết cách đọc lắm ạ. Có gì cả nahf chỉ giúp em với.

Asked on Tháng Tư 29, 2023 in Tâm Linh.
Add Comment
1 Answer(s)

Hi bạn, lúc trước mình được cậu bạn chỉ cho trang này nè: http://mystichouse.vn/ có đầy đủ thông tin về tarot luôn. Bạn xem thêm nhé.

Answered on Tháng Chín 3, 2019.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.