miss tram đào tạo điêu khắc môi có chuyên nghiệp không

hi cả nhà, e đang có dự định học điêu khắc môi chuyên nghiệp bên miss tram, anh chị ai có thông về bên này không cho em xin thêm thông tin với ạ

 

Add Comment
3 Answer(s)

mới làm điêu khắc mày bên này thôi , thấy cx nhiều học viên lắm, bạn có thể ghé tận nơi mà coi, mình thấy đào tạo là ở bên phan xích long đó

 

Answered on March 6, 2019.
Add Comment

Đây có facebook lẫn website mà, vào mà tham khảo trước, nếu thấy ok thì sang tham khảo trực tiếp. Ở đây nhiều học viên, cũng khá nổi tiếng nên kiếm đánh giá đơn giản lắm ấy,

Answered on May 8, 2019.
Add Comment

Mình nghĩ chất lượng ok đấy, mình đang học khóa online ở Miss Tram, các vídeo rất tỷ mỹ từng chi tiết.

 

Answered on June 17, 2019.
Add Comment
  • Câu Trả Lời Mới Nhất

  • Your Answer

    By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.