Làm sao để tinh thần tỉnh táo và tập trung khi học tập

dạo này e rất hay bị ngủ gật khi học bài, mất tập trung và cảm giác như trên mây, e muons về lại vũ trụ thì pahir làm sao ạ?

Asked on Tháng Ba 18, 2023 in Giáo Dục.
Add Comment
0 Answer(s)

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.