Kỹ thuật đọc tarot 1 lá bài sao cho chuẩn

Em mới tìm hiểu về bài tarot nên chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc đọc bài, mn cho em hỏi kỹ thuật đọc bài tarot 1 lá sao cho chuẩn nhất vậy ạ?

Asked on Tháng Tư 12, 2023 in Tâm Linh.
Add Comment
1 Answer(s)

Ban đầu mới tìm hiểu về tarot mình cũng vậy đi hỏi rồi tìm kiếm thông tin khắp nơi. Vô tình đọc được bài viết https://mystichouse.vn/cach-doc-bai-tarot-mot-la/ đã giúp ích cho mình rất nhiều. Bạn tham khảo thêm nhé.

Answered on Tháng Bảy 5, 2019.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.