Dùng thẻ visa để mua hàng Taobao được không?

Mọi người ơi, nếu mình mua hàng online Trung Quốc trên Taobao mà mình sử dụng thẻ visa để mua có được không vậy ạ?

Asked on Tháng Năm 2, 2023 in Linh Tinh.
Add Comment
1 Answer(s)

Được nhé bạn ơi, tui cũng hay mua hàng trên Taobao bằng thẻ visa lắm đó bạn.. Bạn có thể tham khảo bài này để biết rõ thông tin hơn nhé https://dathangtaobao.vn/mua-hang-taobao-bang-the-visa/ 

Answered on Tháng Tư 4, 2020.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.