Địa điểm học thanh nhạc uy tín tại Hồ Chí Minh

Mình ở HCM và cần tìm chỗ học thanh nhạc tốt. Mọi người có thể cho mình vài gợi ý được không?

Asked on Tháng Ba 29, 2023 in Giáo Dục.
Add Comment
1 Answer(s)

Bạn có biết trung tâm SEAMI chưa (https://seami.vn/khoa-hoc-thanh-nhac/). Ở đây dạy thanh nhạc lâu năm, uy tín miễn bàn. Họ có nhiều chi nhánh ở HCM nên bạn có thể tìm hiểu và chọn chỗ gần nhất ha.

Answered on Tháng Hai 11, 2022.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.