Địa điểm bột sắn dây tốt nhất Sài Gòn

Hiện trên mạng bán bột sắn dây online rất nhiều nhưng em sợ bị pha trộn, em muốn tìm cửa hàng chuyên bán bột sắn dây nguyên chất. Cả nhà ai có thông tin cửa hàng nào cho em xin nhé

Asked on Tháng Ba 29, 2023 in Sức Khỏe.

bạn vào trang này để tìm hiểu nhé http://kentary.com/shop/bot-san-day-nguyen-chat-kentary/, đây là shop bán bột sắn dây nguyên chất bạn nhé

on Tháng Sáu 4, 2018.
Add Comment
0 Answer(s)

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.