Công ty order nguồn hàng paipai china theo kg ký lô

Mình đang muốn tìm một đơn vị nào đo bên Trung Quốc có nguồn hàng áo quần nhiều, đa dạng để nhạp ký lô về bán.

Ai biết thì cho mình thông tin với ạ.

Asked on Tháng Hai 20, 2023 in Linh Tinh.
Add Comment
1 Answer(s)

Bạn tham khảo trên trang web này nhé https://dathangtaobao.vn/. Nguồn hàng trên này chủ yếu là ở các xưởng bên Trung, giá cả rất ok, bạn mua theo kg thì sẽ được chiết khấu nữa đấy.  Công ty này sẽ phụ trách luôn phần giao hàng đến tận tay cho bạn, Bạn có thể yên tâm đấy.

Answered on Tháng Mười 21, 2019.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.