Chuyên đào tạo nhảy hiện đại Quận 8

Hè này em đang rãnh nên muốn cơ thể hoạt động chút xíu, với lại nge nhiều người nói nhảy hiện đại giúp dáng đẹp. Có chị nào từng học thì cho e xin chút kinh nghiệm về các trung tâm chuyên đào tạo với hi, ở bên quận 8 thì càng tốt nha

Asked on Tháng Tư 20, 2023 in Sức Khỏe.
Add Comment
1 Answer(s)

hi em gái, nhảy hiện đại giờ theo học nhiều lắm với nhiều trung tâm đào tạo mọc lên. Nhưng theo chị được biết thì ở trung tâm http://www.saigondance.vn/ này rất ok nha. em qua đây học đi nha

Answered on Tháng Tư 24, 2019.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.