Cách pha sữa với bột sắn dây

Làm sữa bột sắn dây làm theo công thức nào là chuẩn nhất cả nhà nhỉ? Chỉ giúp mình cách pha sữa bột sắn dây ngon với nào.

 

Asked on Tháng Hai 17, 2023 in Sức Khỏe.
Add Comment
1 Answer(s)

Mình học theo cách pha bên trang web http://kentary.com/bot-san-day-pha-sua/. Ơn giời ngon lắm bạn ơi

 

Answered on Tháng Bảy 13, 2020.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.