Cách mua hàng taobao Trung Quốc

Có bạn nào hay nhập hàng taobao, trung quốc về bán không á ta?
Nếu có thì có thể chia sẻ cho mình cách nhập thế nào được không ạ?
Mình cần chia sẻ một xíu các thông tin, kiến thức nha, cảm ơn bạn rất rất nhiều

Asked on Tháng Ba 12, 2023 in Kinh Tế.
Add Comment
1 Answer(s)

Đây nè http://dathangtaobao.vn/quy-trinh-dat-hang-tren-dathangtaobao-vn/
Quy trình đặt hàng taobao chất

Answered on Tháng Sáu 29, 2017.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.