Cách đổi giấy phép lái xe nước ngoài nhanh chóng tại Hồ Chí Minh

Đứa bạn nước ngoài của em sang đây ăn tết Việt mình, nên nó muốn nhờ em dẫn nó đi đổi cái giấy phép lái xe nước ngoài sang Việt Nam á, nhưng em cũng không rành lắm, mọi người biết cách đổi như thế nào không thì chỉ cho em với ạ, em đang ở Hồ Chí Minh nha

Asked on Tháng Ba 6, 2023 in Linh Tinh.
Add Comment
1 Answer(s)

Hiện nay các trung tâm họ đều nhận dịch vụ đổi cho mình hết đó bạn ạ, nên bạn chỉ cần tìm một trung tâm dịch vụ uy tín, rồi họ sẽ làm tất, một trong những trung tâm mình thấy tốt bạn có thể sang đó nè https://truongdaotaolaixehcm.com/,

Answered on Tháng Một 16, 2019.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.