Cách đổi giấy phép lái xe máy sang thẻ pet HCM

Em chào mọi người, em có cái giấy phép lái xe máy, vì cũng làm lâu rồi nên giờ nó cũ rồi và cũng gần đến hạn đổi sang thẻ pet nên em muốn hỏi mọi người xem ai đã từng đổi rồi ở Hồ Chí Minh thì chỉ cho em cách đổi giấy phép lái xe máy sang thẻ pet đi ạ

Asked on Tháng Ba 22, 2023 in Linh Tinh.

Bạn đổi bên này nè https://truongdaotaolaixehcm.com/cap-lai-bang-ho-so-goc-bi-mat/, trong này nó có hướng dẫn những thủ tục cần thiết đó, bạn chuẩn bị rồi đến đó họ hướng dẫn tiếp nha, nhanh thôi bạn à

on Tháng Mười Một 12, 2018.
Add Comment
0 Answer(s)

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.