Bói bài Tarot tránh không nên hỏi những câu hỏi nào?

Mọi người ơi cho em hỏi Bói bài Tarot tránh không nên hỏi những câu hỏi nào vậy ạ? Em mới học nên nhiều cái còn chưa biết. Mọi người chỉ giúp em với, em cảm ơn nhiều.

 

Asked on Tháng Tư 30, 2023 in Tâm Linh.
Add Comment
1 Answer(s)

Bạn có thể tham khảo thêm các thông tin về tarot tại đây nhé: mystichouse.vn/ chúc bạn tìm được câu trả lời tốt nhất cho mình nhé.

 

Answered on Tháng Mười 16, 2019.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.