Bán vé xem phim 50% giá

mình có 10 vé xem phi mua định sẽ đi cùng lũ bạn nhưng bọn mình bận không đi đc, muốn bán lại, ai cần liên hệ mình, phim xem tối chủ nhật lúc 9h

Asked on Tháng Hai 18, 2023 in Linh Tinh.
Add Comment
0 Answer(s)

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.