Trường thi giấy phép lái xe máy Quận 12

Mọi người ơi, mình đang ở quận 12,, muốn thi lấy giấy phép lái xe, ai chỉ cho mình xem nên đến đâu thi đi, nếu có bao đậu luôn thì tốt, chứ cũng lớn rồi, thi mà tạch mất mặt lắm

Asked on Tháng Tư 1, 2023 in Linh Tinh.

Bên chỗ Đồng Tâm khi mình đăng ký sẽ có 1 buổi hướng dẫn lý thuyết vs 1 buổi thực hành nè, với cả họ sẽ chỉ những mẹo thi lý thuyết với cả thực hành giúp đậu 100% luôn ấy, xem thông tin ở đây https://truongdaotaolaixehcm.com/hoc-lai-xe-a1/

on Tháng Mười Một 30, 2018.
Add Comment
0 Answer(s)

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.