Trường đào tạo bằng lái xe oto b1 uy tín Hồ Chí Minh

Hi mng, trước đây mng học lái xe ở trường hay trung tâm nào vậy? có thể cho mình xin thông tin được không vì mình cũng đang muốn học mà chưa biết bên nào uy tín để vào đăng ký ạ

Asked on Tháng Ba 6, 2023 in Xã hội.
Add Comment
1 Answer(s)

Coi qua bên trường đào tạo lái xe hcm này được nè bạn, https://truongdaotaolaixehcm.com/đào-tạo-lái-xe-hạng-b1-b2/

Answered on Tháng Năm 28, 2018.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.