Trung tâm tập pilates Quận 8

ở quận 8 mình tìm hoài sao k thấy trung tâm nào dạy Pilates nhỉ, có ai cũng giống mình không vây>

Asked on Tháng Ba 27, 2023 in Sức Khỏe.
Add Comment
1 Answer(s)

Bạn qua bên https://www.facebook.com/saigondancevn/ học nè. mình cùng nhóm bạn vừa đăng ký xong đó. chất lượng lăm nha

Answered on Tháng Tư 9, 2019.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.