Trung tâm đào tạo nghề chăm sóc da cấp tốc ở tpHCM

Chào các bạn nha, mình chuẩn bị đi xuất khẩu nước ngoài nên đang muốn tìm trường đào tạo nghề chăm sóc da cấp tốc ở HCM. Mình thấy nghề này được lắm nên muốn theo học có gì qua bên nước khác thử mở tiệm làm xem thế nào. Có bạn nào cũng giống mình biết nơi nào thì cho mình biết với hi. Cảm ơn nhiều nha

Asked on Tháng Ba 27, 2023 in Sức Khỏe.
Add Comment
1 Answer(s)

Chào bạn nè, mình thấy nghề này hiện rất nhiều người theo học đó. Bạn học rồi sang nước khác mơ tiệm cũng là ý hay nè. Mình biết bên spa http://misstram.edu.vn/ này thường xuyên nhận đào tạo học viên đó bạn. Ở đây thiết bị đầy đủ với giáo viên hướng dẫn tốt nên đa sô những người đến đây học rất nhanh đó bạn. Bạn đến spa này đăng ký học cho nhanh nha.

Answered on Tháng Sáu 27, 2019.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.