Tìm chỗ nặn lấy mụn da liễu ở HCM

hi mọi người, không biết do thời tiết hay trong cơ thể nóng mà đợt này em lên mun nhiều quá. Không dám đi đâu suốt ngày chỉ ở nhà thôi. Em tìm đủ mọi cách mà thấy không hết được. Nay lên diễn đàn xem cố bạn nào biết chỗ nặn lấy mụn da liễu ở HCM thì cho em biết với hi. Chứ em đang lo lắng quá rồi á.

Asked on Tháng Ba 21, 2023 in Sức Khỏe.
Add Comment
1 Answer(s)

Hi bạn, hồi trước mình cũng hay bị như bận lắm đó, làm đủ mọi cách mà không hết được. Từ khi được mấy người bảo đến TMV https://www.facebook.com/MissTramSpa/ thì giờ hết hẳn rồi nhé. Mình thấy TMV này làm vừa an toan vừa vệ sinh lắm nha. Họ làm cẩn thận nên mình yên tâm lắm đó. Bạn cứ tìm đến TMV này cho yên tâm bạn nhé.

Answered on Tháng Sáu 11, 2019.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.