Tìm chỗ đào tạo pole dance Quận 8

a nhô a nhô mấy gái. bạn mình có giới thiệu bên nó sắp mở nhà hàng có dịch vụ múa cột . mình biết múa cũng sơ sơ, tính học thêm múa cột chuyên nghiệp tí để làm bên đó, là người quen nên mình biết nếu làm bên đó lương bổng với tiền típ cũng kha khá, mà mình cũng thích mấy nơi đông đúc vui vẻ như vậy. mà nhà mình bên tân phú lận không biết có trung tâm nào dạy không nữa? mình ở bên quận 8 nè :X

Asked on Tháng Tư 5, 2023 in Linh Tinh.
Add Comment
1 Answer(s)

học chuyên nghiệp kiếm thêm money nè. nếu biết sơ sơ rồi thì nhảy qua saigon dance ó, dạy bài bản lắm, có nhiều lớp từ thấp tới nâng cao. em gái mình cũng học bên đó đó. về nhà rên rỉ đau khắp cả người , heee..mà mình thấy nó học bên đó về thấy biết giữ dáng biết làm đẹp hơn trước,hồi trước bà nhỏ bả xề xòa lắm. bạn qua bên đó xem có thích không http://www.saigondance.vn/lich-hoc/pole-dance-43

Answered on Tháng Hai 4, 2018.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.