Thiết bị xây dựng smarthome tốt nhất

thiết bị xây dựng smarthome tốt nhất có ai biết ở đâu ko ạ e đang nghiên cứu mà không biết thực tế nó như thế nào, ai biết ở đâu có cho e tham quan thực tế được khoogn ạ?

Asked on Tháng Tư 21, 2023 in Kỹ Thuật.
Add Comment
1 Answer(s)

e liên hệ với bên công ty https://acis.com.vn/ họ tư vấn thiết kế va chỉ cho e những mẫu họ làm để e tiện quan sát, chứ khi không ai mà cho người lạ vào nhà xem được

Answered on Tháng Sáu 4, 2018.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.