Thiên văn học-Subdisciplines và các xu hướng của khoa học

Kể từ khi loài người  văn hóa của con người tồn tại chúng tôi đã nhìn những ngôi sao trên chúng ta bị quyến rũ bởi vẻ đẹp của mình  bí ẩn của họ. Đó  lý do tại sao các điều tra của thiên văn học đã được biết đến từ thời cổ đại  phát triển ngày nay. Thiên văn học nhằm mục đích nghiên cứu các cơ quan trên trời, phong trào của họ, cấu trúc bên trong, phát triển  các hệ thống của họ  một phần củalên đến câu hỏi của các cấu trúc vũ trụ. Do đó đối tượng của môn học bao gồm,  dụ, trời cũng như các ngôi sao khác, các hành tinh với các vệ tinh, tiểu hành tinh, sao chổi, Pulsar  quasar, Thiên Hà cũng như tinh vân vvThiên văn học hiện nay đã phát triển thành một loạt các khoa học liên quan đến các đối tượng của không gian. Các tiểu thể loại quan trọng trong việc nghiên cứu của thiên văn học  như sau. 1. vật lý thiên vănkhoa học nghiên cứu các đặc tính vật lý của các vật thể cũng như quá trình diễn ra trong thiên hà. Lý thuyết vật lý thiên văn  các chi nhánh của vật lý thiên văn tìm kiếm lời giải thích  làm mẫu của các sự kiện trong không gian từ góc độ của vật lý.  bao gồm các subfields như là exoplanet nghiên cứu, Thiên Hà   thiên văn học, thiên văn học sao, plasma  năng lượng cao vật lý thiên văn  những người khác. 2. hành tinh khoa học bao gồm các subdisciplines như năng lượng mặt trời vật lý, nghiên cứu hình thành hành tinh, không khí cũng như các nghiên cứu từ quyển,bề mặt hành tinh  nhỏ năng lượng mặt trời Hệ thống cơ quan.  tập trung chủ yếu vào các đối tượng Hệ thống năng lượng mặt trời cộng với các cơ quan của họ tìm thấy gần với hệ thống của chúng tôi. 3. quan sát thiên văn học  một nhánh củakhoa học thiên văn nhằm mục đích kiểm tra  quan sát các thủ tục trong các phân tích không gian bằng không gian tia phóng xạ. Quan sát thiên văn học làm việc vớicác vấn đề thực tế của thiên văn học cũng như các công nghệ  phương pháp phân tích thiên thể. 4. astrometry nghiên cứu phong trào có thể nhìn thấy của các cơ quan trên trời  bao gồm khoa học cần thiết astrometry  thiên văn học hình cầu sử dụng các sự kiện được mua lại bởi các quan sát thiên văn học.

 

lilu nayts cung cấp giúp đỡ về viết tiểu luận  bài tập khác học tập. Cho dù một khách hàng cần một luận án tùy chỉnh bằng văn bản hoặc các loại giấy, Stuart giúp bạn khéo léo  thời gian.
Add Comment
0 Answer(s)

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.