Thiên văn học-Subdisciplines và các xu hướng của khoa học

 

Kể từ khi loài người  văn hóa của con người tồn tại chúng tôi đã nhìn những ngôi sao trên tất cả chúng ta hút bởi vẻ đẹp của mình  bí ẩn của họ. Đó  lý do tại saocác nghiên cứu của thiên văn học đã nổi tiếng từ thời cổ đại  đang phát triển hiện nay.
Thiên văn học nhằm mục đích nghiên cứu các cơ quan trên trời, phong trào của họ,cấu trúc bên trong, phát triển  các hệ thống mà họ thuộc vềđến câu hỏi của các cấu trúc vũ trụ. Do đó vấn đề kỷ luật liên quan đến,  dụ, trời cũng như các ngôi sao khác, các hành tinh với các vệ tinh, tiểu hành tinh, sao chổi, Pulsar cũng như quasar, Thiên Hà cũng như tinh vân  những người khác.
Thiên văn học hiện nay đã phát triển thành một loạt các khoa học liên quan đến cácđối tượng của không gian. Các tiểu thể loại quan trọng trong việc nghiên cứu của thiên văn học  những điều sau đây.
1. vật lý thiên vănkhoa học  nghiên cứu các phẩm chất vật lý của các vật thể cũng như quá trình đó xảy ra trong vũ trụ. Lý thuyết vật lý thiên văn  các chi nhánh của vật lý thiên văn sẽ cho lời giải thích  làm mẫu của các sự kiện trong không gian từ quan điểm của vật lý.  bao gồm các subfields như là exoplanet học, thiên văn học Ngân Hà  , sao Thiên văn học, huyết tương cũng như năng lượng cao vật lý thiên văncộng với một số người khác.
2. hành tinh khoa học bao gồm các subdisciplines như năng lượng mặt trời vật lý, nghiên cứu hình thành hành tinh, bầu khí quyển  cũng nghiên cứu từ quyển, bề mặt hành tinh cũng như cơ quan hệ thống năng lượng mặt trời nhỏ. Khoa học hành tinh tập trung chủ yếu vào các đối tượng Hệ thống năng lượng mặt trời  các cơ quan của họ tìm thấy gần với hệ thống.
3. quan sát thiên văn học  một nhánh của khoa học thiên văn nhằm mục đích kiểm tra  các quan sát của các quá trình xảy ra trong không gian bên ngoài bởi space tia phóng xạ phân tích. Quan sát thiên văn học làm việc với các vấn đề thực tế của thiên văn học cũng như các công nghệ  kỹ thuật phân tích thiên thể.
4. astrometry nghiên cứu phong trào có thể nhìn thấy thiên cơ quan bao gồm các ngành khoa học cơ bản astrometry  cũng là thiên văn học hình cầu sử dụng cácdữ liệu thu được bằng cách quan sát thiên văn học.

 

lilu nayts cung cấp giúp đỡ về viết tiểu luận  bài tập khác học tập. Cho dù một khách hàng cần một luận án tùy chỉnh bằng văn bản hoặc các loại giấy, Stuart giúp bạn khéo léo  thời gian.
Add Comment
0 Answer(s)

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.