Thẩm mỹ viện điều trị mụn không nhân tại HCM

HI cả nhà nhé, cả nhà giúp em chút chuyện này với hi. Em đang tim TMV điều trị mụn không nhân tại HCM á. Hiện em đang bị tình trạng này rất nặng nên giờ cả nhà tư vấn cho ít thông tin với nha. Chứ giờ em thấy lo quá rồi.

Asked on Tháng Hai 27, 2023 in Sức Khỏe.
Add Comment
1 Answer(s)

hey bạn, theo kinh nghiệm từng trải của mình thì bạn đến trung tâm này nè bạn https://www.facebook.com/MissTramSpa/. Ở đây chuyên điều trị tất cả các loại mụn nha bạn. Mình từng đến đây và đánh giá rất cao TMV này dó.

Answered on Tháng Năm 22, 2019.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.