Sổ tay có thật sự truyền động lực?

Điều gì khiến bạn cảm thấy được truyền động lực? Động lực thường xuất phát từ nhiều thứ như bạn bè, người thân, công việc,…..nhưng chúng ta thường thấy nhiều nhất là động lực được truyền từ những câu chuyện trong quyển sách và sổ tay.

Sổ tay có thật sự truyền động lực?

Trong cuộc sống của chúng ta sẽ có những lúc cảm thấy bế tắc hay rơi vào tuyệt vọng khi thất bại một việc gì đó, vậy trong hoàn cảnh đó bạn sẽ làm gì?

Câu trả lời là 50/50. Hâu hết chúng ta đều cần đến một thứ gì đó để có động lực,thì nó sẽ từ bạn bè, người thân,…ngoài ra còn có những quyển sổ tay, nó giúp bạn vượt qua gấp 3 lần những động lực khác. Nó giúp bạn hiểu sâu hơn và hiểu hơn khi nhìn từ nhiều khía cạnh và góc độ khác nhau.

Asked on Tháng Ba 8, 2023 in Linh Tinh.
Add Comment
0 Answer(s)

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.