Sản phẩm lắp đặt nhà thông minh công nghệ thuần Việt

Chào cả nhà, e đang tham khảo các sản phẩm lắp đặt nhà thông minh, nhưng đa số làm theo kiểu tây, hoặc tân cổ điển chứ không tim thấy các sản phẩn thuần việt, e nghĩ sản phẩm thuần việt sẽ hợp với ngôi nhà của e hơn nhưng chưa tìm thấy

Asked on Tháng Ba 10, 2023 in Kỹ Thuật.
Add Comment
1 Answer(s)

a, chị có hỏi bên https://acis.com.vn/ công ty này chưa,?/ bên ày e thấy có nhiều công nghệ mà, họ sẽ khảo sát nhà rồi sẽ trình bày những mẫu nhwungx công nghệ phù hợp và đẹp với ngôi nahf dấy

Answered on Tháng Năm 9, 2018.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.