Ớ sg thì nên mua bột sắn dây chỗ nào?

Em được biết uống bột sắn dây rất tốt cho sức khỏe với lại có rất nhiều công dụng khác nữa nên giờ em đang có ý định mua bột sắn dây về dugnf thử. Chị em nào biết ở Sg chỗ nào bán bột sắn dây tốt chỉ em với ạ.

Asked on Tháng Tư 1, 2023 in Sức Khỏe.
Add Comment
1 Answer(s)

mình thường mua ở đây nè bạn : http://kentary.com/. chất lượng khỏi chê mà giá thành lại vô cùng hợp lý.

Answered on Tháng Bảy 8, 2019.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.