Ở đâu dạy pole dance Quận 2

Bên quận 2 mình ở đâu dạy pole dance hay vậy mấy gái? mình mới chuyển qua đây nên không rành lắm í. muốn đi học lại vì ngứa tay ngứa chân quá,hchichic

Asked on Tháng Hai 15, 2023 in Linh Tinh.
Add Comment
1 Answer(s)

bên trung tâm http://www.saigondance.vn/ có mở nhiều chi nhánh lắm, bạn coi thử có mở bên quận 2 không nè. mình cũng đang học bên trung tâm này đó

Answered on Tháng Một 26, 2018.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.