Ở đâu dạy học phun thêu chân mày cấp tốc Hồ Chí Minh

Học phun thêu chân mày cấp tốc thì chọn chỗ nào ổn vậy các chế? Hỏi thật đấy ạ bởi tui kiếm mãi vẫn chưa ra chỗ ưng ý. Cần cái tên ở HCM ạ

Asked on Tháng Năm 1, 2023 in Giáo Dục.
Add Comment
1 Answer(s)

Mấy năm trước cũng đi hỏi dạo như bạn này vậy đó. Giờ có kinh nghiệm rồi, mạnh dạn giới thiệu Miss Trâm (https://misstram.edu.vn/khoa-hoc-phun-xam-dieu-khac-chan-may-mat-moi/) cho bạn nhé.

Answered on Tháng Chín 14, 2020.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.