Ở đâu bán vape hàng usa

có thằng bạn ỡ Mĩ, thấy nó xài cái vape chất lắm, muốn mua một cái mà không biết lần đâu ra, ai biết chỉ giùm mình với, hàng xash tay chắc chắn có không nhỉ

Asked on Tháng Ba 28, 2023 in Linh Tinh.
Add Comment
1 Answer(s)

hàng Mĩ là chất rồi, bạn ghé https://shishadientu.com.vn coi thử đi, nhiều cái được lắm á, bên này bán hangd xách tay cũng nhiều lámw

Answered on Tháng Sáu 29, 2018.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.