Nơi xem bói đúng ở tpHCM

Ở Hồ Chí Minh nơi nào xem bói đúng vậy nhỉ? Em nghe bảo về xem bói tarot cũng nhiều lắm nhưng bây giờ mới có thời gian đi xem nhưng mà lại không biết nên xem đâu cho đúng cả

Asked on Tháng Hai 21, 2023 in Linh Tinh.

Bạn có thể tham khảo các địa chỉ ở đây nè http://tarot.vn/o-dau-coi-xem-boi-bai-tarot/, đây là trang của cộng đồng tarot nó bình chọn lên đó bạn

on Tháng Mười Hai 12, 2018.
Add Comment
0 Answer(s)

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.