Nơi nào miều chân mày đàn ông HCM

Cho mình hỏi là nam giói nên làm chân mày như thế nào? mình thấy có nhiều phương pháp như xăm, điêu khắc, phun thêu, miều,… nưng không biết làm kiều gì mới tự nhiên nhất. Tại chân mày của mình không được dày lắm ý. Và nơi nào làm đẹp nhỉ?

 

Asked on Tháng Hai 5, 2023 in Sức Khỏe.
Add Comment
1 Answer(s)

Nam thì mình nghĩ nên điêu khắc 🙂 Mình cũng không rành lắm về khoản này, nhưng đợt vừa rồi mfinh có điêu khắc chân mày ở Miss Tram, rất thật và tự nhiên nhé, nên mình nghĩ điêu khắc ok cho nam đấy. CÒn không thì đến chổ làm sẽ được tư vấn đấy. Mình làm ở Miss Tram, ở đây cũng nhiều khascn nam lắm, bạn tham khảo nhé: http://thammymisstram.vn/chon-phuong-phap-tham-my-chan-may-nao-phu-hop/

 

Answered on Tháng Sáu 28, 2019.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.