Nhụy hoa nghệ tây Sargol khác với các loại còn lại như thế nào?

Mình được tặng một hủ Nhụy hoa nghệ tây Sargol, tìm hiểu sơ sơ thì đây là dòng nhụy hoa nghệ tây loại 2. Mình không rõ lắm về cách phân loại này, đây có phải là kiểu phân loại 1.2 của các mặt hàng ở nước mình không nhỉ?

 

Asked on Tháng Ba 28, 2023 in Sức Khỏe.
Add Comment
1 Answer(s)

Nhụy hoa nghệ tây có rất nhiều loại, theo mình biết thì Negin và Sargol là 2 loại cao cấp,  Sargol có lượng dưỡng chất thấp hơn Negin nên bạn có thế thấy vài tài liệu nói đây là loại 2. Tuy nhiên, so với nhiều loại nhuy hoa nghệ tây khác như Pushali, Bunch hay Konji thì nhụy hoa nghệ tây Sargol  vẫn xịn sò lắm.

Trong bài viết này có phân tích khá hay, bạn có thể tham khảo: https://nhuyhoanghetaysaffrons.com/phan-biet-nhuy-hoa-nghe-tay-hay-gia-don-gian/

 

Answered on Tháng Sáu 24, 2020.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.