Những hàng Trung Quốc nào cấm nhập khẩu về Việt Nam

Mọi người cho mình danh sách những mặt hàng Trung Quốc mà cấm nhập khẩu về Việt Nam được không ạ?

Asked on Tháng Tư 22, 2023 in Linh Tinh.
Add Comment
1 Answer(s)

Bạn mới tập tành nhập hàng Trung Quốc về bán phải không? hehe. Bạn tham khảo trong bài này sẽ rõ nhé, hồi xưa mình cũng xem đây đấy https://dathangtaobao.vn/danh-sach-hang-cam-nhap-khau-ve-viet-nam/.

Answered on Tháng Một 5, 2020.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.