Nha đam và mật ong trị ung thư được không?

Em có nghe nói rượu nha đam mật ong là thần dược có thể chữa được rất nhiều bệnh. vậy nha đam và mật ong trị ung thư được không mọi người.

Asked on Tháng Tư 5, 2023 in Sức Khỏe.
Add Comment
1 Answer(s)

Mình thấy có một bài viết nói về vấn đề này https://kentary.com/dung-ruou-nha-dam-mat-ong-tri-ung-thu-va-giai-doc-dung-cach/. nhưng mà theo mình nghỉ thì có rất nhiều bài thuốc chữa ung thư nhưng nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, và mỗi người sẽ phù hợp với một cách khác nhau, nói đến ung thư thì muốn chữa nó thì giống như ông cha ta nói đó duyên thầy phước chủ thôi

Answered on Tháng Sáu 17, 2019.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.