Mô hình thiết kế nhà thông minh an ninh

Cần tìm một mô hình thiết kế nhà thông minh an ninh và bảo mật cao. Có ai giới thiệu giúp tôi không?

Add Comment
1 Answer(s)

Bạn có thể tham khảo nhà thông minh của Acis nhé (https://acis.com.vn/) Nhà mình dùng mấy năm rồi, bảo mật và rất tiện nữa.

Answered on Tháng Một 7, 2021.
Add Comment