Động cơ xe ô tô phát ra tiếng ồn – Sửa ở đâu TP HCM?

Động cơ xe mình đợt này không biết hư gì mà phát ra tiếng ồn hơn hẳn. Ace cho mình hỏi muốn sửa xe ở SG thì làm ở đâu cho uy tín, không bị chém giá nhỉ?

Asked on Tháng Năm 3, 2023 in Kỹ Thuật.
Add Comment
1 Answer(s)

Cứ Thanh Phong Auto mà thẳng tiến nha bạn. Mình hay sửa với bảo dưỡng xe ở đây nhiều năm rồi, uy tín phết. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin tại đây nha: https://thanhphongauto.com/

Answered on Tháng Năm 31, 2021.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.