Địa điểm xem bói tình cảm ở HCM

Em đang muốn tìm địa điêm xem bói về tình cảm xem năm nay em đã cưới được chưa ạ, vì hai đứa cũng dự định cưới, nhưng lại nghe nhiều người bảo năm nay cưới chưa hợp ak, em đang ở Hồ Chí Minh thì nên xem ở đâu cho chính xác

Asked on Tháng Ba 12, 2023 in Tâm Linh.
Add Comment
1 Answer(s)

Mình nghĩ cũng không nên để ý lắm đến lời nói mọi người, mình cảm thấy đến lúc thì cưới thôi chứ, còn nếu bạn muốn xem thì mình thường hay xem bài tarot, cái này cho mình nhiều hướng giải quyết hay lắm, bạn vào đây xem những địa điểm nào xem hay ở Hồ Chí Minh nè http://tarot.vn/o-dau-coi-xem-boi-bai-tarot/

Answered on Tháng Ba 21, 2019.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.